ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಸಂತಾಪ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಬದಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು

ಬದಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು

ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಎ.ಓ. ಆವಲಮೂರ್ತಿಯವರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧನ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ; ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳಿಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು; ಇಂಧನಗಳ ಉಳಿವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಓದನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ.

  KPP 0014

 • ಲೇಖಕರು/ಸಂಪಾದಕರು

  ಎ.ಓ.ಆವಲಮೂರ್ತಿ

 • ಭಾಷೆ

  ಕನ್ನಡ

 • ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ

  1996

 • ಐಎಸ್‌ಬಿಎನ್‌

 • ಬೆಲೆ

  21/-

 • ರಿಯಾಯಿತಿ

  50%

 • ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

  ₹ 11/-

 • ಪುಟಗಳು

  141

ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
© 2022, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ